Προϊόντα | ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Οι παροχές των συλλεκτών μπορουν να κατασκευαστούν ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών.

Όλες οι διαστάσεις μπορούν να κατασκευαστούν σε οριζόντια κατασκευή.

Εγχειρίδιο για τους ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (Download)

Χαρακτηριστικά Συλλέκτες

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,50m2


ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: 1010mm x 1480mm
Τύπος: ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ/ΗΜΙ-ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απορροφητής: 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ή ΗΜΙ-ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ
Συγκόλληση: ΥΨΗΣΥΧΝΗ-ΛΕΗΖΕΡ
Κάθετος Χαλκοσωλήνας: F8 x 0,40mm
Οριζόντιος Χαλκ/λήνας: F22 x 0,70mm
Πλαίσιο: ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Τζάμι: ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4,00mm ΜΙΣΤΛΑΪΤ
Λαμαρίνα: ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,50mm 
Μόνωση:
ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 40mm x 20kg
Κόλληση Χαλκού: με 5% Ασήμι (ΗΠΑ)
Σιλικόνη: 100% Ουδέτερη IG

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,75m2


ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: 1010mm x 1750mm
Τύπος: ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ/ΗΜΙ-ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απορροφητής:
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ή ΗΜΙ-ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ
Συγκόλληση: ΥΨΗΣΥΧΝΗ-ΛΕΗΖΕΡ
Κάθετος Χαλκοσωλήνας: F8 x 0,40mm
Οριζόντιος Χαλκ/λήνας: F22 x 0,70mm
Πλαίσιο: ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Τζάμι: ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4,00mm ΜΙΣΤΛΑΪΤ
Λαμαρίνα: ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,50mm 
Μόνωση:
ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 40mm x 20mm
Κόλληση Χαλκού: με 5% Ασήμι (ΗΠΑ)
Σιλικόνη: 100% Ουδέτερη IGΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 2,00m2


ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: 1010χλστ x 1980χλστ
Τύπος: ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ/ΗΜΙΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απορροφητής: 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ή ΗΜΙ-ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ
Συγκόλληση: ΥΨΗΣΥΧΝΗ-ΛΕΗΖΕΡ
Κάθετος Χαλκοσωλήνας: F8 x 0,40mm
Οριζόντιος Χαλκ/λήνας: F22 x 0,70mm
Πλαίσιο: ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Τζάμι: ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4,00mm ΜΙΣΤΛΑΪΤ
Λαμαρίνα: ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,50mm 
Μόνωση:
ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 40mm x 20mm
Κόλληση Χαλκού: με 5% Ασήμι (ΗΠΑ)
Σιλικόνη: 100% Ουδέτερη IGΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 2,30m2


ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: 1160χλστ x 1980χλστ
Τύπος: ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ/ΗΜΙ-ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απορροφητής: 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ή ΗΜΙ-ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ
Συγκόλληση: ΥΨΗΣΥΧΝΗ-ΛΕΗΖΕΡ
Κάθετος Χαλκοσωλήνας: F8 x 0,40mm
Οριζόντιος Χαλκ/λήνας: F22 x 0,70mm
Πλαίσιο: ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Τζάμι: ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4,00mm ΜΙΣΤΛΑΪΤ
Λαμαρίνα: ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,50mm 
Μόνωση:
ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 40mm x 20mm
Κόλληση Χαλκού: με 5% Ασήμι (ΗΠΑ)
Σιλικόνη: 100% Ουδέτερη IGΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 2,50m2


ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: 1230χλστ x 1980χλστ
Τύπος: ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ/ΗΜΙ-ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απορροφητής: 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ή ΗΜΙ-ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ
Συγκόλληση: ΥΨΗΣΥΧΝΗ-ΛΕΗΖΕΡ
Κάθετος Χαλκοσωλήνας: F8 x 0,40mm
Οριζόντιος Χαλκ/λήνας: F22 x 0,70mm
Πλαίσιο: ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Τζάμι: ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4,00mm ΜΙΣΤΛΑΪΤ
Λαμαρίνα: ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,50mm 
Μόνωση:
ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 40mm x 20mm
Κόλληση Χαλκού: με 5% Ασήμι (ΗΠΑ)
Σιλικόνη: 100% Ουδέτερη IGΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 2,75m2


ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: 1350χλστ x 1980χλστ
Τύπος: ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ/ΗΜΙ-ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απορροφητής: 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ή ΗΜΙ-ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ
Συγκόλληση: ΥΨΗΣΥΧΝΗ-ΛΕΗΖΕΡ
Κάθετος Χαλκοσωλήνας: F8 x 0,40mm
Οριζόντιος Χαλκ/λήνας: F22 x 0,70mm
Πλαίσιο: ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Τζάμι: ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4,00mm ΜΙΣΤΛΑΪΤ
Λαμαρίνα: ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,50mm 
Μόνωση:
ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 40mm x 20mm
Κόλληση Χαλκού: με 5% Ασήμι (ΗΠΑ)
Σιλικόνη: 100% Ουδέτερη IG© 2009 Sirakian All rights reserved.            Powered by Softways S.A.