Πιστοποιήσεις

Πιστοποιητικό από την DQS Hellas για το προϊόν:

Τύπος οικογένειας Ηλιακών Συλλεκτών:
ALS 1.5, ALS 2.0, ALS 2.3, ALS 2.5

Πιστοποιητικό (Download)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 12975-2/ISO 9806-1
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025

Τα προϊόντα μας έχουν
Διεθνή Πιστοποίηση Ποιότητας "Solar Key Mark" 2015.

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
© 2009 Sirakian All rights reserved.            Powered by Softways S.A.